CSĐN - [ AOE HAY ] Lần đầu tiên trong lịch sử AOE VIỆT NAM có trận đấu hòa giữa Chim Sẻ và BiBi

Youtube - Đế Chế - Aoe