NHỮNG CÁCH ĐỂ GIẾT MIKU HATSUNE!!!

Rip miku ( video cho vui thôi, đừng căng quá! )nnn▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬n◥ĐĂNG KÍ KÊNH NHÉ : https://goo.gl/txtvNNnn▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬n◥FACEBOOK : https://goo.gl/Z1WUdXnn▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬n◥Special thanks to the music creators! :nn▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬n▀▀█▀▀ █▀▀█   █▀▀█ █░░█ █▀▀█   █░░ █▀▀█ n░▒█░░ █░░█   █░░█ █░░█ █░░█   █░░ █░░█ n░▒█░░ ▀▀▀▀   ▀▀▀█ ░▀▀▀ ▀▀▀▀   ▀▀▀ ▀▀▀▀',
NHỮNG CÁCH ĐỂ GIẾT MIKU HATSUNE!!!</div></body></html>