NA vs BR - All-Star Event 2017 - North America vs Brazil

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht