Khi Noob nhảy Parkour!!!▐ Minecraft Parkour Map

-------------------------------------------------------------------Open me---------------------------------------------------------------------nnnn-------------------------------------------------------------------------------------------------nXin Chào tất cả mọi người mình là Noob trong kênh Huy Noob đây, hôm nay simmy tự nhìn rủ Noob qua nhà Jack chơi làm gì ẩy nhỉ ? Ủa anh Jack bảo bấm vào cái nút này rùi sao lại bị dịch chuyển tởi đây ?!? Còn gì sẽ xảy ra nữa, Noob mong các bạn hãy xem hết video nhé :Pn-------------------------------------------------------------------------------------------------n►Friends I Play With:n✅Mèo Simmy: http://bit.ly/2y9PH5qn✅Oops Gumbal: http://bit.ly/2ajyngmn✅ HihaChobi : http://bit.ly/2Abje0jn✅ Kairon : http://bit.ly/2ATgGjLn✅ KhangBede : http://bit.ly/2it4nnkn-------------------------------------------------------------------------------------------------n►Link Map