Nổi bật :

GameTV vs Skyred 4vs4 Random C4T3 Ngày 4/12/2017

Youtube - Đế Chế - Aoe