AoE STAR LEAGUE 2017 Vòng 8 Trận 6 Hồng Anh 9x Công vs Vô Thường Truy Mệnh Ngày 3 12 2017

Youtube - Đế Chế - Aoe