AoE STAR LEAGUE 2017 Vòng 9 Trận 1 Xuân Thứ Văn Long vs Hồng Anh 9x Công Ngày 3 12 2017

Youtube - Đế Chế - Aoe