AOE STAR LEAGUE 2017 Vòng 9 ChimSeDiNang + U98 VS Hữu Nhã Văn Sang Trận 4 Ngày 3/12/2017

Youtube - Đế Chế - Aoe