AOE STAR LEAGUE 2017 Vòng 5 ChimSeDiNang + U98 vs Hồng Anh + 9x Công Trận 6 Ngày 3/12/2017

Youtube - Đế Chế - Aoe