AOE STAR LEAGUE 2017, Vòng 5 - Trận 3: CSĐN, U98 vs Hồng Anh, 9x Công

Youtube - Đế Chế - Aoe