Marin sẽ trở lại SKT, cùng Faker xây dựng lại đế chế SKT trong mùa giải 2018?

Youtube - Đế Chế - Aoe