Tên bạn theo tiếng việt kiểu mới là gì?

Tên bạn theo tiếng việt kiểu mới là gì?nnTHAM GIA CỘNG ĐỒNG SIÊU THỦ THUẬT:nFanpage: https://www.facebook.com/khopinduphongvnnGroup: https://www.facebook.com/groups/657667971100425',
Tên bạn theo tiếng việt kiểu mới là gì?