Nổi bật :

Media - Cả làng ám ảnh tưởng người là tinh tinh đem về nấu cao cho cả bản uống

Nguồn Youtube