Một trong những bí ẩn kỳ quái nhất của Mặt trời đã được giải mã

Một trong những bí ẩn kỳ quái nhất của Mặt trời đã được giải mã
Cần 8 phút để ánh sáng từ Mặt trời tiếp cận đến Trái đất, nhưng các nhà khoa học chỉ cần khoảng thời gian ít hơn như thế để giải quyết nghịch lý gây đau đầu nhất của ngôi sao này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM