Thiên thạch khổng lồ bốc cháy bay qua bầu trời Trung Quốc

Thiên thạch khổng lồ bốc cháy bay qua bầu trời Trung Quốc


Thiên thạch khổng lồ bốc cháy có năng lượng tương đương 540 tấn thuốc nổ TNT vừa được ghi lại khi bay qua bầu trời Trung Quốc.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM