Quạ được huấn luyện để thu thập đầu lọc thuốc lá

Quạ được huấn luyện để thu thập đầu lọc thuốc lá


Phải mất đến 10 năm đầu lọc thuốc lá mới phân hủy và quạ đang được huấn luyện để thu thập chúng, đổi lấy thức ăn thông qua thiết bị đặc biệt.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM