Tin đồn: BluePoint Games đã port xong siêu phẩm Bloodborne sang PC, và đang phát triển phần 2

Tin đồn: BluePoint Games đã port xong siêu phẩm Bloodborne sang PC, và đang phát triển phần 2
Đấy là những gì Shpeshal Nick, một trong những nguồn tin cũng được gọi là uy tín của làng game công bố. Trong podcast XboxEra vừa được đăng tải lên YouTube…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM