De Bethune x Voutilainen "Kind of Magic": Một đồng hồ hai mặt số, hai nhân cách hoàn toàn trái ngược

De Bethune x Voutilainen "Kind of Magic": Một đồng hồ hai mặt số, hai nhân cách hoàn toàn trái ngược
Trong thế giới của các nhà sản xuất đồng hồ độc lập, không bị trói buộc bởi bất kỳ tập đoàn lớn nào, thì hai cái tên De Bethune và Voutilainen giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM