WHO lập nhóm mới để khởi động lại việc điều tra nguồn gốc COVID-19

WHO lập nhóm mới để khởi động lại việc điều tra nguồn gốc COVID-19
Tổ chức Y tế Thế giới đang tìm cách khởi động lại cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19 bằng cách lập ra một nhóm mới. Sau khi các quan chức cảnh báo không còn nhiều thời gian để xác định nguồn gốc…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM