Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech có hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech có hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Pfizer/BioNTech đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của quá trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do hãng sản xuất trên nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM