Đây là băng cá nhân kháng khuẩn từ vỏ sầu riêng của Singapore

Đây là băng cá nhân kháng khuẩn từ vỏ sầu riêng của Singapore
Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore đã thành công trong việc tận dụng vỏ sầu riêng bỏ đi thành một dạng gel kháng khuẩn. Theo đó…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM