Biết về dinh dưỡng đa lượng và dinh dưỡng vi lượng để xây dựng chế độ ăn hợp lí

Biết về dinh dưỡng đa lượng và dinh dưỡng vi lượng để xây dựng chế độ ăn hợp lí
Bạn muốn tăng cân, giảm cân hoặc giữ cân? Bạn đã biết về khái niệm macronutrient (dinh dưỡng đa lượng) và micronutrient (dinh dưỡng vi lượng) chưa? Đây là các chất dinh dưỡng có…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM