SpaceX vừa đưa thành công 4 người không phải phi hành gia lên quỹ đạo

SpaceX vừa đưa thành công 4 người không phải phi hành gia lên quỹ đạo
Một phi hành đoàn đặc biệt bao gồm toàn những người dân bình thường, không phải phi hành gia vừa được phóng thành công lên vũ trụ nhờ tàu của SpaceX. Sứ mệnh này được thực hiện để gây quỹ từ thiện…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM