Microsoft: Làm việc ở nhà đe dọa cả năng suất lẫn sáng tạo trong lao động

Microsoft: Làm việc ở nhà đe dọa cả năng suất lẫn sáng tạo trong lao động
Đó là kết luận của một nghiên cứu khoa học được đưang trên tờ tạp chí Nature Human Behaviour, với tác giả nghiên cứu chính là Microsoft, và nó thậm chí cũng đã được các nhà khoa học độc lập bình…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM