Trung Quốc muốn chấn chỉnh cách người trẻ dành thời gian rảnh

Trung Quốc muốn chấn chỉnh cách người trẻ dành thời gian rảnh
Gần đây các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chấn chỉnh lại hoạt động giải trí, cấm những hình tượng đàn ông nhưng lại “ẻo lả” và nhiều hình thức thiếu thẩm mỹ khác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM