[Vui Vẻ] iPHONTERNALS... khi Mavel kết hợp Apple!

[Vui Vẻ] iPHONTERNALS... khi Mavel kết hợp Apple!
Chào mọi người, nay nổi hứng làm clip nhỏ, vui vẻ cho mọi người xem chơi, trong khi chờ iphone mới ra mắt và cả Eternals của Marvel nữa. Thôi không dài dòng…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM