Infographic: Thông điệp 5T mới của Bộ Y tế là gì

Infographic: Thông điệp 5T mới của Bộ Y tế là gì
Hôm nay Bộ Y Tế Việt Nam vừa đưa ra Thông điệp 5T - Chống dịch Covid19 giai đoạn mới. Được Bộ gọi là “pháo đài chống dịch” trong thời điểm cả nước đang tăng cường giãn xách xã hội theo CT16 để phòng…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM