Hội chứng "quên" khi bước qua cửa, có người bị quên khi họ bước từ phòng này sang phòng khác

Hội chứng "quên" khi bước qua cửa, có người bị quên khi họ bước từ phòng này sang phòng khác
“Một số nhà tâm lý học tin rằng bước qua một cánh cửa hay khi bước vào một căn phòng khác, trong não sẽ xuất hiện một ”rào chắn', kiểu như não sẽ tạm thời reset bộ nhớ tạm để chứa thông tin mới…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM