Chỉ sử dụng một loại thẻ định danh khi qua trạm BOT

'Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu giá'. Đó là yêu cầu của Thủ tướng chính phủ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện đề án thu phí không dừng tại các trạm BOT.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng khung tiêu chuẩn chung về mức giá; lộ trình thực hiện trên nguyên tắc chỉ sử dụng một công nghệ thống nhất trên toàn quốc nghĩa là mỗi xe ô tô chỉ sử dụng một thẻ định danh để nộp tiền khi qua các trạm BOT.
Chỉ thị cũng yêu cầu các nhà đầu tư BOT thực hiện ngay việc sửa đổi hợp đồng phục vụ cho việc áp dụng công nghệ thu phí không dừng và sẽ dừng việc thu phí với các dự án BOT không thực hiện đúng tiến độ và theo lộ trình.
Bộ GTVT quản lý hơn 50 trạm BOT trên cả nước, tuy nhiên hiện mới có 17 trạm được lắp công nghệ thu phí tự động không dừng. Thẻ định danh xe được dán miễn phí tại tất cả các trung tâm kiểm định trên toàn quốc và tại các trạm BOT đã đưa thu phí tự động vào hoạt động.
VTV


BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM