Đường sắt Hà Nội tăng cường nhiều tàu Tết chạy tuyến phía Nam

Cụ thể, chiều Hà Nội - Vinh, mở bán vé tàu NA3 chạy các ngày 12, 13, 14, 16 và 17-2-2018 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 55 phút, đến ga Vinh lúc 6 giờ 7 phút ngày hôm sau. Mở bán vé tàu NA7 chạy các ngày 12, 13-2-2018 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 30 phút, đến ga Vinh lúc 6 giờ 45 phút ngày hôm sau. Tàu NA9 ngày 13-2-2018 chạy ga Hà Nội lúc 23 giờ 40 phút, đến ga Vinh lúc 7 giờ 35 phút ngày hôm sau. Tàu NA11 ngày 13-2-2018 chạy ga Hà Nội lúc 23 giờ 58 phút, đến ga Vinh lúc 8 giờ 23 phút ngày hôm sau.

Đường sắt Hà Nội tăng cường nhiều tàu Tết chạy tuyến phía Nam
Chiều Vinh - Hà Nội, mở bán vé tàu NA14 chạy các ngày 17, 18, 19 và 20-2-2018 xuất phát ga Vinh lúc 12 giờ 45 phút, đến ga Hà Nội lúc 20 giờ 35 phút. Tàu NA10 các ngày 18, 19-2-2018 xuất phát ga Vinh lúc 22 giờ 35 phút, đến ga Hà Nội lúc 6 giờ 28 phút ngày hôm sau. Tàu NA12 ngày 19/2/2018 xuất phát ga Vinh lúc 23 giờ 30 phút, đến ga Hà Nội lúc 6 giờ 50 phút ngày hôm sau. Tàu NA4 ngày 19-2-2018 xuất phát ga Vinh lúc 20 giờ 9 phút, đến ga Hà Nội lúc 3 giờ 20 phút ngày hôm sau. Tàu NA8 các ngày 20, 21-2-2018 xuất phát ga Vinh lúc 19 giờ 55 phút, đến ga Hà Nội lúc 3 giờ ngày hôm sau. Tàu NA18 ngày 20-2-2018 xuất phát ga Vinh lúc 9 giờ 50 phút, đến ga Hà Nội lúc 16 giờ 50 phút.
Tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, mở bán vé tàu TH2 chạy ngày 19-2-2018 từ ga Thanh Hóa lúc 13 giờ, đến ga Hà Nội lúc 17 giờ 42 phút.
Tuyến Hà Nội - Huế, mở bán vé tàu SE41 chạy các ngày 16, 17, 18-2-2018, xuất phát ga Hà Nội lúc 20 giờ 8 phút, đến ga Huế lúc 9 giờ 41 phút ngày hôm sau. Chiều về, tàu SE42 chạy các ngày 17, 18, 19-2-2018 từ ga Huế lúc 14 giờ 51 phút, đến ga Hà Nội lúc 8 giờ 27 phút ngày hôm sau.
Theo VnMedia

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM