Taxi bay Evelate của Uber sẽ hoạt động tại Los Angeles vào năm 2020

Taxi bay Evelate của Uber sẽ hoạt động tại Los Angeles vào năm 2020

Năm 2020, taxi bay Evelate của Uber dự kiến được đưa vào hoạt động tại Los Angeles với nhiều tính năng mới lạ. ...

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM