Tổng hợp sự kiện Unleashed: MacBook Pro, AirPods 3 là "tâm điểm"

Tổng hợp sự kiện Unleashed: MacBook Pro, AirPods 3 là "tâm điểm"
Đúng như tin đồn trước đó, tại sự kiện Unleashed - Apple đã cho ra mắt các thiết bị phần cứng của mình trong đó tâm điểm là MacBook Pro, AirPods 3
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM